Szent Jakab-templom

A gótikus és barokk képet mutató templomot a 14. és 15. század fordulóján építhették. Egyes feltételezések szerint a 13. század végén elpusztított ferences-rendi kolostor és templom részeinek felhasználásával.

A családi címerrel ellátott zárókő a Garai család építkezésének nyomait mutatja. A reformáció idején a német és a magyar anyanyelvű gyülekezetek eleinte közösen használták a város plébániatemplomaként, majd csak a németeké lett. A jezsuiták betelepítésekor a rendnek ajándékozták, akiket a piaristák majd a bencések követtek tulajdonosokként.

Középkori oltárait 1653-ban a protestánsok lerombolták. Barokk főhomlokzatát az 1700-as tűzvész után alakították ki. 1937-ben előkerült falfestményein a Palástos vagy Köpönyeges Mária, Szt. Kristóf és a Háromkirályok láthatók. A főoltáron álló Madonna-szobor 15-16. századi. Kriptájában a város urai és előkelő lakói temetkeztek, többek között itt temették el Jurisics Miklós két gyermekét is.